top of page
איך יודעים 1.JPG

איך יודעים מה עובד בתכניות חברתיות בישראל?

שער להערכה

שער להערכה הינו מאגר מחקרי הערכה אשר מטרתו להעלות את איכות מחקרי ההערכה על תוכניות חברתיות בישראל.

מטרתנו לקדם מחקרים ניסויים ודמוי ניסויים, העוקבים לאורך זמן אחר תוצאות התוכנית, והמאפשרים להבין מה באמת עובד. 

אנו מאמינים כי פיתוח מודעות למערכי מחקר מתקדמים, לצד הגדלת המשאבים לנושא מטעם המדינה, תוביל לקפיצת מדרגה ביכולת לזהות תכניות התערבות ומודלי פעולה בעלי אימפקט.

חפשו מחקר:

איך נראה שדה ההערכה בישראל:

מערך המחקר קובע את מידת התקפות של המחקר בהוכחת סיבתיות, קרי הצבעה על השינוי כנובע מההתערבות הנחקרת ולא ממשתנים אחרים. מחקרים "לא ניסויים" אינם מצביעים בצורה מדויקת על סיבתיות. קראו עוד ב"מילון למערכי מחקר".

?

התפלגות סוג מערך המחקר:

מהמחקרים

עקבו שנה וחצי ומעלה

מסיום התוכנית

%

17

1% ניסויי

8% דמוי ניסויי

גרף.png

91% לא ניסויי

571

מחקרים

נבחנו באתרנו

?

נקודת הזמן האחרונה בה נמדדו תוצאות התכנית

מדידה והערכה במגזר השלישי בישראל

מדידה והערכה במגזר השלישי בישראל

The Step-by-Step Guide to Evaluation

The Step-by-Step Guide to Evaluation

The Data Playbook

The Data Playbook

מדידה משותפת בשדה חברתי

מדידה משותפת בשדה חברתי

bottom of page