top of page

מה עובד בעולם

בעשור האחרון הופנו בעולם משאבים חדשים לתחום ההערכה, ונוצרו אמות מידה חדשות למעורבות ממשלתית בנושא. משרדי ממשלה אשר מפנים משאבים ייעודיים להערכה, רואים בתחום ההערכה נדבך מקצועי בעבודת המשרד הדורש תכנון ואמות מידה שקופות.


מה קורה בעולם:

]

לדוגמא, ב (Administration for Children and Families (ACF, המקביל בתחומי פעילותו למשרד הרווחה הישראלי, בונה יחידת התכנון וההערכה (OPRE) כל שנה תוכנית הערכה המגדירה את תחומי הידע בהם המשרד מתעד לפתח ידע. נכון לשנת 2017 התמקדה התוכנית ב family self sufficiency, child and failty development ו family strengthening.

[

מדיניות הערכה ארוכת טווח ובניית תכנית עבודה שנתית -

תכנון ארוך טווח של תחום ההערכה של משרד ממשלתי, המגדיר את האזורים בהם המשרד מתעד לפתח ידע חדש לצד תכנית עבודה לקידום הנושא.

]

נכון לשנת 2017 משקיעים המשרדים הפדראליים סכומים הנעים בין 0.3% ל 0.8% מהתקציב (לדוגמא, US Department of Labor 0.3%, US Department of Education 0.3%, Corporation for National and Community Service 0.6%, Substance Abuse and Mental Health Services Administration 0.8%)

[

הקצאה ממשלתית למחקרי הערכה -

אחוז מתוך התקציב של משרד ממשלתי המופנה לצרכי הערכה מגדיר את איכות והקף ההערכה שניתן יהיה לבצע בשטח. ככלל, מחקרים ניסויים הם יקרים יחסית ודורשים ליווי של התוכנית לאורך זמן ובהיקף גדול על מנת להגיע לתוצאות מהימניות, ולכן הקצאת משאבים ממשלתית נדרשת על מנת לקדם את התחום.  

]

לדוגמא, קרן i3 אשר השקיעה בתחום החינוך מצאה כי התוכניות שנחשבו הכי אפקטיביות הגיעו לתוצאות מובהקות ב 50% מהמקרים. רק 8% מהתוכניות שלא התחילו עם רמת ביסוס עובדתי גבוהה הגיעו לתוצאות מובהקות.

[

בארה"ב פיתח ממשל אובמה קרנות פדראליות ייעודיות להשקעה בארגונים חברתיים ובמערכי מחקר ניסויים. הקרנות, בשקעה משותפת עם קרנות פדראליות, אפשרו לתוכניות חברתיות מובילות קבלת מענקים לפיתוח מערכי מחקר ניסויים ולהרחבת פעילות הארגון.

]

לדוגמא, ה standard designation של משרד החינוך האמריקאי מכיר במחקרי RCT, ו Quasi Experimental Designs, כמחקרים מהם ניתן ללמוד על אפקטיביות התוכנית, ורק מחקרים אלו מועלים לאתר "What Works Clearinghouse .

[

הגדרת Standard Designation -

הגדרה של קבוצת מערכי המחקר בהם המשרד הממשלתי מכיר כמערכים בעלי מהימנות סטטיסטית ממנה ניתן להסיק על אפקטיביות התוכנית. המטרה שביצירת Standard Designation היא יצירת שפה אחידה בשדה, הפניית משאבים למערכי מחקר מתקדמים, וזיהוי של תכניות אשר נבדקו במערכי מחקר סטטיסטיים ונמצאו אפקטיביים. הגדרת ה standard designation נעשית לרוב בשיתוף פעולה עם האקדמיה.
 

]

ב US Department of Labor מפורסמים כל מחקרי ההערכה שבתהליך בדף ה current studies שבדף יחידת ההערכה של המשרד (CEO). עם סיומם מפורסמים המחקרים בשלמותם באתר.

[

פרסום מחקרי הערכה -

התחייבות של משרדי ממשלה לפרסם את כלל מחקרי ההערכה לציבור, גם אלו אשר בדקו ומצאו תוצאות בינוניות.
 

]

בקנטאקי הוקם מרכז בשם "The Kentucky Center for Education and Workforce Statistics" אשר אוסף ומחבר נתונים מחמש רשויות ממשל שונות על מנת לשפר את תוכניות החינוך והתעסוקה במדינה. המרכז מפרסם מסדי נתונים, דוחות תחום, ומנגיש נתונים סטטיסטיים ומנהליים לצורכי מחקר ותכנון מדיניות. במרכז 40 אנשי צוות.

[

איסוף, ניתוח והנגשת מסדי נתונים לציבור -

בניית מסדי נתונים ממספר מקורות מידע הפועלים תחת מגבלות פרטיות ברורות, והמאפשרים לשירותים הממשלתיים, רשויות מקומיות, תוכניות חברתיות וציבור החוקרים גישה לנתונים לצרכי תכנון והערכה.

]

בארה"ב ובבריטניה קמו 9 מכוני What Works בתחומים שונים. הפירוט שלהם מופיע למטה

[

הקמת מכוני What Works - 

מכוני מחקר אשר מטרתם לאפשר למקבלי החלטות להבין את האימפקט ארוך הטווח של תכניות התערבות שונות. לכל מכון standard designation  משלו המגדיר אילו מחקרי הערכה ניסויים נלקחים בחשבון, וזאת על מנת להצביע על אימפקט ארוך טווח אשר בוודאות גרמה לו תכנית ההתערבות.  כאשר נצבר מידע עובדתי מספיק רחב, עורכים מכוני המחקר ניתוח אינטגרטיבי של האפקטיביות של גישות התערבות שונות על בסיס מספר מחקרים מתוך ניסיון להציף פרקטיקות ומודלים מייצרי השפעה. מכוני What Woks הם מכונים במימון ממשלתי אשר לעיתים גם מופעילים תחתיה. לעיתים אלו מכונים חיצוניים אשר מעורב בהם גם כסף פילנתרופי.

מכוני What Works קמו מתוך רצון לתכלל ידע עבור מקבלי החלטות אשר יאפשר להם לאורך זמן להשקיע במה שעובד. עם זאת, התפישה כי ניתן להכליל ממחקרי הערכה, גם אם הם ניסויים, מידע כללי על "מה עובד" זוכה גם לביקורת בשנים האחרונות, אשר עיקרה נוגע לכך שגם מחקר ניסויי באיכות גבוהה הוא עדיין מקרי פרטי שקשה להכליל ממנו על הכלל.


 

The Step-by-Step Guide to Evaluation

The Step-by-Step Guide to Evaluation

Key Items to Get RCT right

Key Items to Get RCT right

Why Government Needs More Randomized Controlled Trials

Why Government Needs More Randomized Controlled Trials

מרכזי What Works

מרכזי What Works

bottom of page